Fantastični svijet Borisa Dogana

/ djela iz fundusa Kabineta grafike HAZU
U povodu stote obljetnice rođenja umjetnika i akademika Borisa Dogana (1923. – 1992.) Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pripremio je virtualnu izložbu njegovih radova iz svojega fundusa. Umjetničko djelovanje toga autora, koje zauzima istaknuto mjesto u hrvatskoj umjetnosti druge polovice 20. stoljeća, obuhvaća – uza slikarstvo prepoznatljiva rukopisa – i grafiku, scenografiju, opremu knjiga, keramiku i tapiseriju, u kojima je razvio osebujan, sugestivan poetski stil prožet fantastikom i apstrakcijom. Izložba Fantastični svijet Borisa Dogana predstavlja djela iz domene grafičkog i plakatnog oblikovanja objedinjenih u izboru radova nastalih tijekom 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća, a radi se o manje poznatom segmentu umjetnikova stvaralaštva koji je bio sporadično i rijetko izlagan. Umjetnikovi radovi, koji su u fundus Kabineta grafike HAZU ulazili sukcesivno tijekom nekoliko desetljeća, u odabiru za virtualnu izložbu prvi su put objedinjeni i prikazani u svjetlu umjetnikovih preokupacija nadrealnom tematikom.

Uvod

U povodu stote obljetnice rođenja umjetnika i akademika Borisa Dogana (1923. – 1992.) Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pripremio je virtualnu izložbu njegovih radova iz svojega fundusa. Umjetničko djelovanje toga autora, koje zauzima istaknuto mjesto u hrvatskoj umjetnosti druge polovice 20. stoljeća, obuhvaća – uza slikarstvo prepoznatljiva rukopisa – i grafiku, scenografiju, opremu knjiga, keramiku i tapiseriju, u kojima je razvio osebujan, sugestivan poetski stil prožet fantastikom i apstrakcijom.

Izložba Fantastični svijet Borisa Dogana predstavlja djela iz domene grafičkog i plakatnog oblikovanja objedinjenih u izboru radova nastalih tijekom 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća, a radi se o manje poznatom segmentu umjetnikova stvaralaštva koji je bio sporadično i rijetko izlagan. Umjetnikovi radovi, koji su u fundus Kabineta grafike HAZU ulazili sukcesivno tijekom nekoliko desetljeća, u odabiru za virtualnu izložbu prvi su put objedinjeni i prikazani u svjetlu umjetnikovih preokupacija nadrealnom tematikom. Likovni sadržaji odabranih grafičkih i plakatnih ostvarenja kreirani su kao irealni, metafizički, scenični fragmenti umjetnikovih mikrofantazmagorija. Te drugačije, nadrealne vizure oka i duha prožete simbolima i lucidnim humorom s biljegom čudesnog predstavljaju Doganov imaginarni, fantastični svijet. Izložba je koncipirana kao prezentacija dvadeset i šest djela koja amblematski ukazuju na značajke Doganovih umjetničkih preokupacija i poetskih doživljaja irealnog i metafizičkog sadržaja te ističu i kontekstualiziraju vrijednosti i posebnosti toga segmenta umjetnikova stvaralaštva.

Vesna Kedmenec Križić